Alle innlegg samlet

Storskarv som letter

Skarver

Vi har to skarvearter i Norge, men kun en i våre vassdrag. I hovedsak assosieres skarver med kysten, og de...

Vipe, hann og hunn

Vadere

Vaderne er som regel godt kamuflert, og er å finne langs Vorma og Glomma på elvebreddene og sandbanker i trekktiden....

Trane som flyr

Hegrer og traner

Hegrene og tranene er store fugler med lange bein, hals og nebb. Frosk, fisk og andre godbiter står på menyen,...

Havørn

Rovfugler

Rovfuglene er en stor og mangfoldig gruppe fugler. De har krokete nebb som er egnet til å dele opp byttet...

Hettemåke

Måker

Måker og terner er en gruppe med hovedsakelig hvite fugler, og disse er i stor grad knyttet til vann. Mens...

Vintererle

Spurvefugler

Mer enn halvparten av alle kjente fuglearter er spurvefugler, og vi finner representanter fra denne gruppen i nesten alle habitater...

Vandring i en ravinedal, folk går over liten bro

Ravinelandskapet i Nes

Ravinelandskapet er skapt som et resultat av at tidligere havbunn er tørrlagt ved landheving og deretter utsatt for erosjon. En ravine er...

Elvemøtet

Ved Nestangen møtes landets to største elver, Glomma og Vorma. Ytterst på Nestangen er det et mektig skue sørover mot...