Kardinalsystemet - kompassavmerking

Sikkerhet på elvene

Sikker bruk av elvene Vi ønsker kun å beskrive seilingsmerkene som er benyttet i «vårt» område av Glomma og Vorma …

Les mer

Hennisand med båter og folk på stranda

Ferie på vannet

Muligheter for båtferie på Mjøsa og langs Glomma og Vorma. Mjøsa, Norges største innsjø, er en sommerperle, – og gir …

Les mer

Passasjerbåten Lille Svan. Gammelt sort/hvitt foto

Båttrafikk før og nå

«Moderne tid» – i dag Båttrafikken i dag består av MS Elvekongen og flere fritidsbåter. Elvekongen var tidligere passasjerbåt mellom øyene …

Les mer

Sagstusjøen med bryggeanlegg med lett adkomst for personer med nedsatt bevegelsesevne

Tilrettelagte møteplasser

Møteplasser tilrettelagt for personer med nedsatt bevegelsesevne Her finner du tips om gode, tilrettelagte turmål, fiskeplasser og stier/veger. Noen steder …

Les mer

Pilblomst med blomster, vannplante

Vannplanter

Vannplanter i elvene våre.  De fleste vannplanter følger den samme syklusen som vi er vant til at plantene på land …

Les mer

Bjørkeskog

Vegetasjon

Vegetasjon er enkelt sagt plantelivet i et område – summen av planter, busker og trær. Alle planter stiller krav til …

Les mer

Lake

Lake

Lake Lake er det eneste medlemmet av torskefamilien som lever i ferskvann. Kroppsfargen forteller i stor grad hvor laken tilbringer …

Les mer

Gjedde, stor fisk vises fram av stolt fisker

Gjedde

Gjedde Gjedda er vår største rovfisk, og finnes i begge de to store elvene våre med tilstøtende vassdrag. Gjedda er …

Les mer