Båttrafikk før og nå

Passasjerbåten Lille Svan. Gammelt sort/hvitt foto
Lille Svan. Foto: Museene i Akershus

«Moderne tid» - i dag

Båttrafikken i dag består av MS Elvekongen og flere fritidsbåter.

Elvekongen var tidligere passasjerbåt mellom øyene i Lofoten og er derfor meget sjøsterk og behagelig båt på våre elver. 15. mai 1993 ble turistbåten sjøsatt i Glomma. Etter at den kom til Årnes ble Elvekongen ombygget til en behagelig "cruise-båt" med plass for inntil 45 personer.

Båten tilbyr både ruteturer og charterturer i sommerhalvåret.

Les mer om Elvekongen her →

 

«Før i tiden» - historikk

Glomma og Vorma har i lange perioder vært våre viktigste kommunikasjonsårer, - kanskje særlig innen varetransport.

I 1774 foretok lensmann Helle Christensen en registrering av alle båter i Nes. Her kom det fram at det da var 3 større ferjer ved Vormsund, 1 større flåte ved Uvesund, 5 mindre ferjer og 7 fem- eller seksroingsbåter, vesentlig plassert ved de øvrige sundsteder. I tillegg var det ca. 70 en- eller toåringsbåter.

I ufredsårene før 1814 var det transport hver fjerde dag fra hovedstaden Christiania til festningsbyen Kongsvinger. Båter ble benyttet der dette var mulig. Etter landtransport fra Bingen lense til Hagasund ble alle tilgjengelige båter i Nes rekvirert for videretransport til Uvesund.

Elvetrafikken har aldri vært så stor som da meieriene i distriktet rodde melken frem til Kongsvinger- og Eidsvollbanen (jfr. Torleiv Rimstad). Dette skjedde i en periode før elvene ble regulert.