Elvene som transportvei og levevei

DS Vormen ved gamle brua i Vormsund. Brukt til passasjertransport (50 passasjerer). I drift fra 1876 til 1881. Foto: Museene i Akershus
DS Vormen ved gamle brua i Vormsund. Brukt til passasjertransport (50 passasjerer). I drift fra 1876 til 1881. Foto: Museene i Akershus

På Glomma og Vorma var det en lengre periode en livlig trafikk med båter, både for personbefordring og transport av gods.

Jernbanen kom til Eidsvoll i 1854, og mye av folk og gods som skulle til Mjøsbyene, Gudbrandsdalen og Østerdalen ble transportert herfra med båt. På den måten kunne jernbanen fra Oslo til Eidsvoll korrespondere med dampbåtene til de tre Mjøsbyene, og videre frakte mennesker og gods fra Lillehammer og nordover Gudbrandsdalen og Østerdalen til Trondheim.

Også båter på Glomma og Vorma i Nes ble benyttet til frakt av personer og gods. Melk ble f.eks. fraktet ned til elvene fra nærliggende gårder og fraktet til meieriene. Vi kan også gå ut ifra at det på elvene ble fraktet materialer som trelast, teglstein osv. til husbygging i byer og tettsteder.

Frakt fra «gruver» og masseuttak langs elvene kan også ha funnet sted.

I riktig gammel tid kan vi tenke oss transport av klebersteinskar.