Elg

Elg i skogen
Elg. Foto: Pixabay

Elgen er vårt største landpattedyr og en god matressurs.

Med stabil og god tilgang på mat trives den godt i skogen her hos oss. Elgstammen beskattes gjennom jakt og tap av liv ved påkjørsel.

Elgen er ofte synlig og er et flott skue.

Kategorier Dyr