Grevling

Grevling
Grevling. Foto: Andy Ballard, Pixabay

Grevlingen er lette å kjenne igjen med sitt avlange hode med brede sorte og hvite striper.

Kroppen er kraftig med korte ben og kort hale.

Den er det nest største mårdyret i Norge er vekten høyere på høsten enn om våren da fettreservene er oppbrukt etter vintersøvn.

Grevlingen er svært tilpasningsdyktig når det gjelder leveområder. Den finnes i bar- og løvskog, jordbrukslandskap og i bebodde strøk inkludert parker i byer.

Grevlingen er en alteter. Dietten kan bestå av røtter, bær, frukt og korn i tillegg til virvelløse dyr, amfibier, smågnagere.

Kategorier Dyr