Hare

Hare med sommerpels, sitter i gresset
Hare. Foto: Akiroq Brost, Pixabay

Hare er en art i harefamilien. Den kalles også fjellhare eller nordhare.

Haren har lange bakben, store øyne og lange ører, egenskaper som er gode å ha for å unnslippe rovdyr. Den har lengre bakføtter enn framføtter og setter derfor karakteristiske spor i mykt underlag, som for eksempel i snø.

Haren finnes over hele Norge. Man kan treffe på haren både i lavlandet og i fjellet. Haren trives best i blandingsskog og kantsoner hvor det er kort vei til mat og til sjulesteder, og det er i slike områder vi finner den største tetthet av hare.

Kategorier Dyr