Mink

Mink i vintermiljø
Mink. Foto: Pixabay

Minken er en fremmed art som i dag er ansett som en viktig årsak til tap av biologisk mangfold.

Hos oss har den spredt seg i naturen og fortrengt stedegne arter.

Minken kan være sykdomsbærer, redusere/utrydde andre arter m.m.

For noen arter er det utarbeidet handlingsplaner med tiltak for å stanse mink, mårhund, villsvin m.m.

Kategorier Dyr