Brasme

Brasme
Brasme. Foto: Shutterstock.com

Brasme

Brasme er en stor fiskeart i karpefamilien. Brasmen er en typisk lavlandsfisk som trives best i grunne innsjøer og elver med mye vegetasjon. Den trives best i innsjøer med mudderbunn, men kan påtreffes i alle typer innsjøer.

Brasme er en av de mer stillferdige meitefiskene vi har. Den svømmer i stim langs bunnen der den graver etter smådyr i mudderet. Nappene er som regel rolige, men når man setter tilslaget merker man at det er en fisk som vet å bruke tyngden sin for det den er verdt. Man kan ikke bare heise opp ei brasme på 2 kilo eller mer.

Selv om brasme er en veldig beinfisk, smaker kjøttet godt. Det er best å bake denne fisken i ovnen.