Lake

Lake
Lake. Foto: AdobeStock.com

Lake

Lake er det eneste medlemmet av torskefamilien som lever i ferskvann.

Kroppsfargen forteller i stor grad hvor laken tilbringer det meste av livet sitt. Den er grålig brun til grønnaktig med lyse marmorerte tegninger. Dette er ypperlige kamuflasjefarger for en fisk som lever på bunnen. Lake er regnet som en kaldtvannskjær art.

Lake er en fiskeart i brosmefamilien (en undergruppe av torskefisker). Lake er den eneste av denne gruppen som lever i ferskvann.

Mjøsa har en stor stamme av lake, og isfiske etter denne er populært. Laken er vinteraktiv, og kan veie over 6 kilo.