Ørret

Ørret, fisken holdes og vises frem i vannet
Ørret. Foto: Unsplash.com

Ørret

Ørreten tilhører laksefamilien og er en meget ettertraktet fisk både for sportsfiskere og garnfiskere. 

Størrelsen varierer og kan under gunstige forhold veie opp til 10 kg.

Krepsedyret, marfloen, er ørretens grunnåte, og den gir fisken rødt kjøtt og en utmerket kvalitet.

For å kunne gyte, er ørreten avhengig av rennende vann og elvegrus til eggene.

Ørret eller brunaure, er svært populær som matfisk. Ørret fanges gjerne med flue, sluk eller garn. Dorging og trolling etter ørret er populært på større innsjøer, der slikt er tillatt.