Måker

Hettemåke
Hettemåke. Foto: Roger Nesje

Måker og terner er en gruppe med hovedsakelig hvite fugler, og disse er i stor grad knyttet til vann.

Mens ternene flyr lett over vann på jakt etter småfisk, er gjerne måkene noe mer altetende og opportunistiske i sitt næringssøk. Måkene gjør dermed stor nytte for seg ved å rydde opp i naturen. Dessverre er flere av disse artene på sterk tilbakegang og har havnet på listen over truede arter.