Rovfugler

Havørn
Foto: Roger Nesje

Rovfuglene er en stor og mangfoldig gruppe fugler.

De har krokete nebb som er egnet til å dele opp byttet sitt, og tærne er utstyrt med skarpe klør som de bruker til å fange og drepe byttet med. Forholdsvis få rovfugler er bundet til vann, men i Norge har vi både havørn og fiskeørn som bruker sjø, vann og vassdrag i jakt på fisk.