Skarver

Storskarv som letter
Foto: Roger Nesje

Vi har to skarvearter i Norge, men kun en i våre vassdrag.

I hovedsak assosieres skarver med kysten, og de er gode fiskere.

Les mer om skarven nedenfor: