Vadere

Vipe, hann og hunn
Foto: Roger Nesje

Vaderne er som regel godt kamuflert, og er å finne langs Vorma og Glomma på elvebreddene og sandbanker i trekktiden.

I og med at de stort sett er godt kamuflert kan de være vanskelige å få øye på. Det kan også oppleves som utfordrende å skille mellom de forskjellige artene da de kan oppleves som forholdsvis like.

Les mer om de ulike vaderne nedenfor: