Elvemøtet

Elvemøtet med Vorma til venstre og Glomma til høyre. Foto: Henrik Langbråten

Ved Nestangen møtes landets to største elver, Glomma og Vorma.

Ytterst på Nestangen er det et mektig skue sørover mot Årnes. Her finner vi Gamle Nes kirke som var en steinkirke, bygget omkring år 1160. Ut fra datidens forhold har det vært et ruvende byggverk og en sentral møteplass for raumerne eller romerikingene gjennom en lang tidsperiode.