Nes kirkeruiner

Foto: Tone K. B. Brustad

Nestangen kalles stedet hvor landets to største elver, Glomma og Vorma, møtes. Ytterst på Nestangen er det et mektig skue sørover mot Årnes.

Nestangen heter på folkemunne også Gamle Nes, og ytterst på neset ligger Nes kirkeruiner.