De største fiskeartene i Glomma og Vorma

I begge elvene finner vi en mengde fiskearter. Mange av dem har vandret oppover Glomma via Øyeren.

Glomma, Vorma og sideelvene har gode gyte- og oppvekststeder for mange av fiskeartene.

Nedenfor finner du de seks største fiskeartene vi har i Nes.

Foto: Shutterstock.com

Brasme

Brasme er en stor fiskeart i karpefamilien. Brasmen er en typisk lavlandsfisk som trives best i grunne innsjøer og elver med mye vegetasjon. Den trives best i innsjøer med mudderbunn, men kan påtreffes i alle typer innsjøer.

Brasme er en av de mer stillferdige meitefiskene vi har. Den svømmer i stim langs bunnen der den graver etter smådyr i mudderet. Nappene er som regel rolige, men når man setter tilslaget merker man at det er en fisk som vet å bruke tyngden sin for det den er verdt. Man kan ikke bare heise opp ei brasme på 2 kilo eller mer. Selv om brasme er en veldig beinfisk, smaker kjøttet godt. Det er best å bake denne fisken i ovnen.

Foto: unsplash.com

Harr

Harren er en fisk i laksefamilien. Den er en ferskvannsfisk som finnes i de store elvene våre. Den kan veie fra 0,3 til over 1,5 kg. Den er populær hos sportsfiskerne. Den fiskes hele året, og da mest med fluefiskeredskap.

Harren er velsmakende og regnes også som en spennende sportsfisk. Harren liker rasktflytende vann og er en favoritt hos fluefiskere.

Foto: unsplash.com

Ørret

Ørreten tilhører laksefamilien og er en meget ettertraktet fisk både for sportsfiskere og garnfiskere.  Størrelsen varierer og kan under gunstige forhold veie opp til 10 kg.

Krepsedyret, marfloen, er ørretens grunnåte, og den gir fisken rødt kjøtt og en utmerket kvalitet. For å kunne gyte, er ørreten avhengig av rennende vann og elvegrus til eggene. Ørret eller brunaure, er en laksefisk som er svært populær som matfisk. Ørret fanges gjerne med flue, sluk eller garn. Dorging og trolling etter ørret er populært på større innsjøer, der slikt er tillatt.

Foto: pexels.com

Abbor

Abboren er en rovfisk som formerer seg fort, og er derved en stor konkurrent i matfatet for andre fiskearters eget avkom. Den kan bli opptil 50 cm lang og da med en vekt på litt over 2 kg. Den har ryggfinne med skarpe pigger. Den er en svært god matfisk, og smaker godt både stekt og kokt. Abbor kan fiskes hele året og det er mest vanlig å bruke mark eller spinner når man fisker.

Det er hunnen som blir størst, hannen blir bare sjelden tyngre enn 300 gram. Abborens ryggfinne er ensfarget unntatt de to–tre svarte segmentene helt bakerst.

Foto: pexels.com

Gjedde

Gjedda er vår største rovfisk, og finnes i begge de to store elvene våre med tilstøtende vassdrag. Gjedda er altetende og vokser fort. I våre elver er det tatt gjedder opp mot 1,5 m lange og med vekt over 20 kg.

Som matfisk er den god, men har mengder av bein, så mange lager gjeddekaker av den. I tidligere tider ble gjedda tørket på stabbursveggen for å bli mer lagringsdyktig. Den kan fiskes på lik linje med andre fiskearter, men på grunn av skarpe tenner og størrelsen må fiskeredskapen dimensjoneres der etter.

Foto: AdobeStock.com

Lake

Lake er det eneste medlemmet av torskefamilien som lever i ferskvann. Kroppsfargen forteller i stor grad hvor laken tilbringer det meste av livet sitt. Den er grålig brun til grønnaktig med lyse marmorerte tegninger. Dette er ypperlige kamuflasjefarger for en fisk som lever på bunnen. Lake er regnet som en kaldtvannskjær art.

Lake er en fiskeart i brosmefamilien. Lake er den eneste av denne gruppen som lever i ferskvann. Mjøsa har en stor stamme av lake, og isfiske etter denne er populært. Laken er vinteraktiv, og kan veie over 6 kilo.