Fiske i elvene

Brasme, vises fram av stolt fisker
Foto: Shutterstock.com

Glomma og Vorma er de lengste og mest vannrike elvene i Norge.

Glomma har sitt utspring i Aursunden lengst nord i Østerdalen. Vorma har sitt utspring i Mjøsa, med stor tilgang på vann fra Gudbrandsdalslågen.

Historisk har disse vassdragene vært viktige transportveier.

Langs elvene har også bosetting, næringsliv og kirkelig aktivitet lagt grunnlag for kulturutvikling og levevilkår. Elvene er også et viktig «spisskammers», med fisk og fugl som viktige matressurser.

Fiske er viktig grunnlag for turisme og fritidsaktiviteter sommer som vinter. Vannveienes verdi fins nedtegnet i flere kilder fra Gudbrandsdal og Østerdal. Tømmer til husbygging og stein til fundamentering ble fraktet med båt fra områdene rundt Mjøsa til Nes, bl.a. til Nes kirke ved elvemøtet.

I dag er elvenes verdi knyttet mer til elektrisitetsproduksjon og til rekreasjon. Noe som gjør at elvene fortsatt er viktig for økonomi og livskvalitet.