Ravinelandskapet i Nes

Ravinelandskapet er skapt som et resultat av at tidligere havbunn er tørrlagt ved landheving og deretter utsatt for erosjon.

En ravine er en liten dal i løsmasseterreng, hovedsakelig dannet som følge av leirras og erosjon av bekker og elver.

Ravinen har som regel relativt bratte sider, typisk mellom tjue og sytti prosent stigning. Den kan ha aktive bekker, eller små elver i bunnen.

Raviner finnes i Norge hovedsakelig i Østlandsområdet og i Trøndelag.

Siden begynnelsen av 1950-tallet har ravinelandskapene vært utsatt for maskinell bakkeplanering for korndyrking. Men noen ravineområder er fortsatt godt bevart og ligger der slik de har gjort i 1000 år.

Vi i Nes er så heldige å ha slike intakte ravineområder.

Hør "Ravinepodden" her →

Vandring i en ravinedal, folk går over liten bro
Ravinevanding over en liten å. Foto: Kulturminnebøndene
Ravinevandring, lang rekke folk på tur
Ravinevandere på rekke og rad. Foto: Nes Turlag