Vannplanter

Pilblad i vannet, uten blomst
Pilblad. Foto: Anne Karin Olsen

Vannplanter i elvene våre. 

De fleste vannplanter følger den samme syklusen som vi er vant til at plantene på land har - de vokser i sommerhalvåret og visner ned og går i dvale i vinterhalvåret.

Men siden vann ikke nødvendigvis fryser kan vekstsesongen under vann følge lyset i sterkere grad enn på land, slik at den begynner tidligere om våren og slutter senere på høsten.

Noen vannplanter, for eksempel den innførte arten Vasspest (Elodea canadensis), visner ikke og holder seg grønn hele vinteren, mens andre mister mesteparten av bladmassen men beholder noen grønne overvintringsskudd

Les mer om trær og annen vegetasjon på land her →

Vanlige vannplanter i Glomma og Vorma