Vegetasjon

Bjørkeskog
Bjørk: Foto Pixabay

Vegetasjon er enkelt sagt plantelivet i et område - summen av planter, busker og trær.

Alle planter stiller krav til voksestedet. Noen vokser på tørre steder, andre på fuktige steder eller i vann.

Les mer om planter i vannet her →

Vegetasjon gir mat og husly for en rekke dyr og fugler og forskjønner et landskap.

En viktig funksjon av vegetasjon er jordstabilisering. Mangel på vegetasjon fører til jorderosjon. Røttene til busker og trær binder matjord, slik at den ikke går tapt. Vegetasjon kan også spille en viktig rolle i å forebygge flom.

Blomster / planter

Trær

Sopp