Håkon Håkonsson - Første konge på reise gjennom Nes

I 1225 dro kong Håkon Håkonsson med sin hær og 25 skip oppover Glomma for å kjempe og slå ned et opprør av ribbunger i Innlandet.

Kongen og hans soldater overnattet på gården Fyri på vestsiden av Glomma ved Årnes, før de deltok i en høymesse i Nes kirke.

Kongen var mektig imponert over å finne et så stort og fint byggverk i stein på disse trakter. Etter besøket i kirken rodde kongen og hans menn videre oppover Glomma og dro skipene forbi Funnefoss.

Det er også kjent at Kong Håkon Håkonsson passerte Nes, på vei opp Glomma, i 1227.

 


 

Flere kongereiser gjennom Nes

 

Det eneveldige arvekongedømme Danmark – Norge ble innført i 1660.

For å vise sin interesse og rolle overfor land og folk besøkte de dansk-norske kongene også Norge. Hyllings- og kroningsseremonier var viktig foranledninger. Men Norgesreisene var også viktige for å gi kongene et inntrykk av den norske trelasthandelen og bergverkene, som var betydningsfulle særnorske næringsveier.

I perioden 1685-1814 ble det foretatt fire omfattende reiser her i landet, og alle ble lagt innom Nes. Nes prestegård ble valgt som stopp og overnattingssted ved de fleste kongereisene.

Da ble Nestangen med den flotte Nes kirke og Nes skanse ofte besøkt.

Den gangen var elvene viktige forbindelsesårer, både for folk og for transport av varer, f.eks. tømmer. Også veihistorisk er kongebesøkene av interesse.

 


 

♣ Kong Christian V -  år 1685

Kong Christian var den første dansk-norske kongen som la ut på en omfattende reise her i Norge. Kongen startet i mai 1685 og 13. juni kom han til Nes. Han hadde også med seg halvbroren sin, Ulrik Fredrik Gyldenløve, som var stattholder her i landet. Gyldenløve var nær venn av Jens Colstrup, som var sogneprest i Nes.

♣ Kong Frederik IV - år 1704

Denne reisen i 1704 var den andre av de store kongereisene i Norge. Det sies forøvrig at Kong Frederik den IV var kjent som en mann som hadde sansen både for penger og kvinner.

Reiseruta denne gangen var stort sett den samme som den første i 1685, men gikk motsatt vei.

Kongen passerte Nes på vei nedover Glomma. Det antas at følget ankom Nes prestegård rundt 14. august. På Nestangen inspiserte han 2 kompanier med dragoner før han fortsatte til vanns på Glomma ned til Blaker skanse.

Vi må kunne gå ut i fra at den kongelige transporten, den gang, skjedde med lokale båter som ble rekvirert.

Generelt kan vi gå ut i fra at bøndene ved sundstedene og langs elvene hadde plikt til å holde og føre båter for øvrighetspersoner på reise.

Med på denne ferden fra Trondheim var en 14 år gammel sjøkadett med navn Petter Wessel som senere tok navnet Tordenskiold. Tordenskiold regnes som en av Norges største sjøhelter gjennom alle tider.

Tordenskjold. Foto: Historienet.no

♣ Kong Christian VI - år 1733

Kong Christian VI besøkte Norge i 1733. På denne reisen var også dronning Sophie Magdalena med.

Reisefølge besto av 190 personer og var både stort og prangende. På sin vei gjennom Nes overnattet de på Brustad prestegård før de reiste videre til Kongsvinger. De besøkte antakelig verken elvemøtet eller Nes kirke denne gangen.

♣ Kronprins Fredrik - år 1788

Kong Fredrik var den siste dansk-norske kongen som gjennomførte en slik omfattende reise i Norge. Det skjedde i 1788. Også denne gangen fra nord til sør.

I kilder finner vi at kongefølget reiste fra Kongsvinger via Blaker skanse til Sørum prestegård 24. juli. Antakelig har de kjørt gjennom Nes, men det er ikke uttrykkelig nevnt. Kanskje er veiene nå blitt såvidt gode at det ikke var behov for å stoppe mange steder underveis.