Prosjekt «Aktivitet og sosiale møteplasser ved og på Glomma og Vorma»

Prosjektet og konseptet "Aktiv Elvelangs" eies av Elvekongens Venner på Årnes.

Vårt konsept har som mål å få unge og gamle ut i naturen

Gjennom en tur og langs våre to store elver, Glomma og Vorma i Nes, vil konseptet gi deltagerne både fysisk aktivitet og kunnskap om nærmiljøets historie og livet i dag.

Prosjektet eies av Elvekongens Venner.

Takk til GjensidigeStiftelsen for økonomisk støtte

Rettigheter

Du kan dele, kopiere, distribuere og spre innholdet på dette nettstedet så lenge du krediterer opphavspersonen korrekt og ikke bruker det kommersielt.

Dersom du bearbeider innholdet på nettstedet, kan du ikke distribuere det endrede materialet.

Takk til bidragsytere

Vi ønsker å takke alle som har hjulpet oss med bilder, tekst og korrekturlesning.

Spesielt ønsker vi å takke:
Arild Larsen og Årnes Rotary Klubb
Tone K. B. Brustad (Cockpit Design): Nettside design og utvikling
Per Øyri: Kartillustrasjon
Roger Nesje (BirdLife Norge)

Stor takk også til dere som ikke er nevnt men som har bidratt med tekst og bilder.

Prosjektet er utarbeidet av en gruppe som består av:
John Chr. Eidem
Grethe Kverme
Einar Torset
Ola Svennebye

Kom med innspill

Nettsiden er ment å skulle være levende, og vi vil sette pris på innspill og eventuelle forslag til korrigeringer der dette er påkrevet.

Forslag til innspill/korrigeringer sendes:
elvekongensvenner@gmail.com