Leirras i Nes de siste 700 årene

Fra Ihlang-raset I 1965. Foto: Widerøe samlingen-1965/Akershusbasen-MiA

Nærmere 30 ras er registrert siden det første raset i år 1320.

De fleste rasene har tilknytning til Glomma og Vorma. Ett av rasene blokkerte Vorma og økte vannstanden i Mjøsa med over 7,5 meter.

Det er registrert 5 dødsfall i tilknytning til et av rasene og mange mennesker har mistet både gård og grunn.

Både det første og det siste raset som er registrert av NGI (Norges Geotekniske Institutt) skjedde i området der Rotnes-gårdene ligger i dag, på vestsiden av Glomma ved Årnes.