Viktigheten av vannkraft

Funnefoss tresliperi Foto: Widerøe samlingen-1965/Akershusbasen-MiA

Elvene i Norge har gjennom tidene blitt brukt til transport, tømmerfløting og kornmølle- og industrivirksomhet.

På slutten av 1800-tallet begynte man å bruke vannkraften til strømproduksjon.