Tilrettelagte møteplasser

Vesletjernet. Foto: Marie K. Eidem
Vesletjernet. Foto: Marie K. Eidem

Møteplasser tilrettelagt for personer med nedsatt bevegelsesevne

Her finner du tips om gode, tilrettelagte turmål, fiskeplasser og stier/veger. Noen steder har flotte bryggeanlegg og fine sitteplasser.