Møteplasser tilrettelagt for personer med nedsatt bevegelsesevne

 

Her finner du tips om gode, tilrettelagte turmål, fiskeplasser og stier/veger. Noen steder har flotte bryggeanlegg og fine sitteplasser.

Klikk på de røde punktene på kartet - eller finn stedene og flere bilder i lista under kartet 🙂

GOD TUR!

Turtips HC v2
Mangen / Mangen kapell (Aurskog-Høland) Vika / Kampåa Fløyta, Skogbygda Svanfoss Nordbytjernet (Ullensaker) Bjertnes Funnefossdammen Årnes brygge - "Festplassen" - Høie Neskollen, Hvamssetertjernet Veslesjøen Sagstusjøen Dragsjøen Fjuk - Fjellfoten, Lysløypa Vesletjernet Rånåsfossen

Mangen / Mangen kapell (Aurskog-Høland)

Fin lettilgjengelig odde ved Mangen. Foto: John Chr. Eidem

Rett ved Mangen kapell er det en odde som strekker seg som en tunge ut i Bjørknessjøen-Viksjøen.

Det er enkelt å komme dit i sommerhalvåret. Parkering på kapellets parkeringsplass, og odden ligger så rett på andre siden av vegen.

På odden er det plassert et bord. Vegetasjonen består av spredte nåletrær.

Det er ganske grunt rundt odden, og bunnen består stort sett av sand og småstein.

----> Her finner du Mangen på kartet

(Foto: John Chr. Eidem)

Vika / Kampåa

Vika. Foto: Marie K Eidem

Vika - Merahølen

Vika ligger vakkert til ved Kampåa. Her er du virkelig i "villmarken".

Veien er stengt med bom før anlegget til Nes ski- og sykkelanlegg, og det kreves bomavgift.

For å komme til Vika kjører du forbi ski-og sykkelanlegget. Stor parkeringsplass møter deg ved Vika, men veien ned til åa og bryggeanlegget kan være vanskelig.

Kampåa

Kampåa har sitt utspring fra Utsjøen som ligger på grensen mellom Eidsvoll og Nes. Etter å ha passert Rudsetra og ned i Netsjøen, går den forbi Nes skianlegg og videre ned gjennom Fenstad til den renner ut i Glomma ved Uvesund.

Kampåa har på sine steder flere fine plasser for å fiske. Åa byr på både ørret og abbor som ofte slår til på de fleste fiskemåter. Her kan du velge mellom alt fra flue og tradisjonelt meite til spinner og liten sluk.

Lett tilgjengelige/tilrettelagte fiskeplasser finner du ved Vika og ved Rudsetra en liten kilometer nord for Vika.

Fiske kan du gjøre fra våren til 1. september. Fiskekort fås kjøpt hos Vorma Øst Utmarkslag (post@vormaost.no)

----> Finn Vika/Kampåa på kartet

(Foto: Marie K. Eidem)

Fløyta, Skogbygda

Gapahuk ved Fløyta. Foto: Gerd Husås

Tjernet Fløyta er omtrent en kilometer langt og det er det gode turmuligheter på skogsbilvegen.

Fløyta gir mange muligheter for friluftsliv, f. eks. bading, fisking og  padling.

Det er et populært utfartssted til alle årstider. Mange overnatter også.  Ønsker man å søke skogens ro og se utover et stille vann, er Fløyta stedet.

---> Her finner du Fløyta på kartet

(Foto: Gerd Husås)

Svanfoss

Svanfoss, fiskeplassen. Foto: Marie K Eidem

Svanfoss var et bygdesentrum på begynnelsen av 1900-tallet. Da ble det bygget bru over Vorma, reguleringsdam for Mjøsa og sluse for varetransport forbi fossen.

Dette er en av de mest naturskjønne områdene i Nes. Her ligger et godt bevart sluseanlegg hvor en i juli og august kan oppleve slusing av turistbåter gjennom kanalen. Nedenfor slusekanalen er det vakker utsikt nedover Vorma og området nedenfor fossen, der det ofte er svaner og ender å se.

Området heter Svanvika.  Det er parkeringsplass like ved slusa, og en sti langs slusekammeret. Stien er smal et stykke nedenfor slusekammeret, men har universell utforming som gjør det mulig å komme ned til Svanvika.

Fiskeplassen
På vestre side av Vorma, i bakken ned mot brua, tar det av en svingete veg ned til et flatt område nedenfor fossen, kalt fiskeplassen. Her kan en oppleve fossen nedenfor reguleringslukene og spesielt ved stor vannføring er dette et vakkert skue. Her har Vorma Vest Utmarkslag lagt til rette for fisking for personer med nedsatt bevegelsesevne. Det er støpt en plate med rekkverk mot vannflata.

---> Her finner du Svanfoss på kartet

(Foto: Marie K Eidem)

Nordbytjernet (Ullensaker)

To personer på rusletur rundt Nordbytjernet

Nordbytjernet ligger i utkanten av Jessheim. Rundt vannet er det anlagt en turvei meget godt tilrettelagt for brukere av rullestol eller besøkende med barnevogn.

Rundt tjernet er det flere hvileplasser med fine benker. Du finner også badestrand, badebrygge og fiskebrygge.

I og rundt tjernet er det et rikt fugleliv.

I tilknytning til turveien er det anlagt flere HC-parkeringsplasser. Det er også et HC-toalett ved badestranden.

Hele runden rundt tjernet er 2,4 km (ref UT.no)

---> Her finner du Nordbytjernet på kartet

(Foto: John Chr. Eidem)

Bjertnes

Bjertnes. Foto: Einar Torset

Oldtidsvegen og den Wingerske kongeveg ved Funnefoss industriarbeidermuseum.

Her er det mulig å ta seg frem langs elva helt til sundstedet der kabelferga gikk over til Sæterstøa. Fra Bjertnestunet og opp til sundstedet kan det ved mye regn være mykt.

Her finner du beskrivelse og kart over en rundtur via Herbergåsen og Oppakermoen på ca 8 km: Øysteins turside

(Foto: Einar Thorset)

Funnefossdammen

Funnefossdammen. Foto: Einar Torset

På oversiden av Funnefossen er det en fin asfaltert plass med krakker der det er fint å sitte å se ut over Glomma.

Det er vanskelig å ta seg over brua med rullestol fordi fortau er smalt. Fortauet er heller ikke videreført etter brua.

---> Her finner du Funnefossdammen

(Foto: Einar Thorset)

Årnes brygge - "Festplassen" - Høie

Elvestien er lettgått mellom Årnes Brygge og "festplassen". Foto: Tone K. B. Brustad

Elvestien mellom Årnes Brygge og Høie byr på fine opplevelser helt nær Glommas bredd.

Elvestien går fra Årnes brygge og helt opp til Ynskroken. Deler av denne stien er meget lett tilgjengelig og passer godt for rullestolbrukere. Strekningen Årnes Brygge til «Festplassen» er enkel, men veien videre til Høie byr på en litt mer krevende, men kort bakke.

Det er gode parkeringsmuligheter ved Årnes Brygge, ved «Festplassen» og på Høie.

På strekningen er det utplassert bord som kan benyttes til hvile og en matbit.

Fra flere steder langs turstien fra Årnes Brygge til Høie er det fine fiskemuligheter.

Det kan fiskes fra bryggeanlegget på Årnes, fra broen over til Nestangen og fra turstien langs Glomma.

Muligheten for fisk er god! Skitt fiske!

Neskollen, Hvamssetertjernet

Veien langs Hvamsetertjernet ligger vakkert til. Foto: John Chr. Eidem

Fra toppen av Neskollen har du et fantastisk skue utover Nes.

Beste startpunkt for turen er ved å parkere i Badstudalen. Derfra går du på fin gangvei helt frem til Hvamsetertjernet om du vil. Gapahuk for hvil og rast finner du underveis.

Gangveien er god, men den har partier som er meget bratte og krevende. Her gjelder at det er viktig å evt. snu i tide!

Bakken ned til vannet er krevende, og husk at du på turen hjem skal opp samme bakken!

Hvamsetertjernet er en perle, så vel fremme får man igjen for strevet.

---> Her finner du Neskollen/Hvamssetertjernet på kartet

(Foto: John Chr. Eidem)

Veslesjøen

Veslesjøen. Foto: Marie K. Eidem

Veslesjøen ligger idyllisk til øst for Årnes. Ca. 5 km fra Årnes sentrum.

Her er det god parkeringsplass og gode bademuligheter.

Området har mange gode kvaliteter.

---> Her finner du Veslesjøen på kartet

(Foto: Marie K. Eidem)

Sagstusjøen

Sagstusjøen med bryggeanlegg med lett adkomst for personer med nedsatt bevegelsesevne

Sagstusjøen ligger langs Rakeievegen, ca 12 -13 km øst for Årnes.

Her har Øststranda jeger- og fiskerforening (ØJFF) en egen brygge tilpasset rullestolbrukere.

Det er gode fiskemuligheter fra brygga for den som skaffer seg fiskekort. Her settes det ut ørret.

ØJFF har også båt til utleie.

---> Her finner du Sagstusjøen på kartet

(Foto: Grethe Kverme)

Dragsjøen

Dragsjøen. Foto: Marie K. Eidem

Ved Dragsjøen er det flere gode parkeringsmuligheter, både ved Dragsjøhytta og en mindre parkeringsplass ved starten av skogsbilveien som går langs østsiden av Dragsjøen.

Langs østsiden av Dragsjøen går en fin skogsbilvei. Denne veien er av god kvalitet og er lett å ta seg frem langs, også i rullestol.

Veien ligger skjermet til og man føler nærheten til skog og sjø langs veien.

OBS: Dragsjøen er drikkevannskilde, så alle bading og fisking er forbudt.

---> Her finner du Dragsjøen på kartet

(Foto: Marie K. Eidem)

Fjuk - Fjellfoten, Lysløypa

Fjuk - Fjellfoten, lysløypa. Foto: Marie K. Eidem

Lysløypa som går mellom Fjuk og Fjellfoten har høy standard og kan benyttes med rullestol i sommerhalvåret.

Det er gode parkeringsforhold på Fjuk, ved Dragsjøhytta, Torsonstusaga og på Fjellfoten.

Langs lysløypa er det to gapahuker. Ingen av gapahukene er lett tilgjengelige med rullestol.

Veien er krevende med noen brattere partier. Men det er en stor opplevelse å komme så tett på naturen som det man opplever med en tur langs hele eller deler av den totale strekningen som er ca. 8 km, hver vei.

---> Her finner du Fjuk på kartet

---> Her finner du Fjellfoten på kartet

(Foto: Marie K. Eidem)

Vesletjernet

Vesletjernet. Foto: Marie K. Eidem

Vesletjernet bærer sitt navn med rette. Det er et lite, idyllisk tjern som ligger nord-øst for Haga skytebane, langs grusveien opp til Finholtsjøen.

Her har Udnes jeger- og fiskerforening (UJFF) laget en brygge det er lett tilgang til. Veien har bomavgift, men det kan kjøres bil helt fram. Det er parkeringsmuligheter ved tjernet.

UJFF setter ut ørret hvert år, og om du er fiskeglad og har fiskekort, kan det også bli ørret på kroken.

----> Her finner du Vesletjernet på kartet

Rånåsfossen

Veien ned til fiskeplassen Rånåsfoss vest. Foto: John Chr. Eidem

På vestsiden av Glomma, ved broenden over Glomma, finner du en fin vei ned til elva.

For å komme til fiske- og rasteplassen må du passere bygninger tilhørende Akershus Energi. Her er det tilrettelagt for å komme tett inntil elva og fossen.

Muligheten for å fiske er god. Det er støpt en plate med rekkverk ned mot elva.

Det finnes også bord og benker der medbrakt mat kan nyttes!

---> Her finner du Rånåsfoss på kartet

(FOto John Chr. Eidem)