Elg i skogen

Elg

Elgen er vårt største landpattedyr og en god matressurs. Med stabil og god tilgang på mat trives den godt i …

Les mer