Ørret, fisken holdes og vises frem i vannet

Fiske i elvene

Glomma og Vorma er de lengste og mest vannrike elvene i Norge. Glomma har sitt utspring i Aursunden lengst nord …

Les mer