Sagstusjøen med bryggeanlegg med lett adkomst for personer med nedsatt bevegelsesevne

Tilrettelagte møteplasser

Møteplasser tilrettelagt for personer med nedsatt bevegelsesevne Her finner du tips om gode, tilrettelagte turmål, fiskeplasser og stier/veger. Noen steder …

Les mer