Havørn

Rovfugler

Rovfuglene er en stor og mangfoldig gruppe fugler. De har krokete nebb som er egnet til å dele opp byttet …

Les mer