Storskarv som letter

Skarver

Vi har to skarvearter i Norge, men kun en i våre vassdrag. I hovedsak assosieres skarver med kysten, og de …

Les mer