Vintererle

Spurvefugler

Mer enn halvparten av alle kjente fuglearter er spurvefugler, og vi finner representanter fra denne gruppen i nesten alle habitater …

Les mer