Vipe, hann og hunn

Vadere

Vaderne er som regel godt kamuflert, og er å finne langs Vorma og Glomma på elvebreddene og sandbanker i trekktiden. …

Les mer