Kardinalsystemet - kompassavmerking

Sikkerhet på elvene

Sikker bruk av elvene Vi ønsker kun å beskrive seilingsmerkene som er benyttet i «vårt» område av Glomma og Vorma …

Les mer

Passasjerbåten Lille Svan. Gammelt sort/hvitt foto

Båttrafikk før og nå

«Moderne tid» – i dag Båttrafikken i dag består av MS Elvekongen og flere fritidsbåter. Elvekongen var tidligere passasjerbåt mellom øyene …

Les mer

Ferjesteder langs Glomma og Vorma

Nes hadde flere sund-/ferjesteder, blant annet ved Svanfoss, Seterstøa, Årnes, Vormsund, Haga og Hennisand/Husmosund. Hennisand ble benyttet som båtsund helt …

Les mer