Hare med sommerpels, sitter i gresset

Hare

Hare er en art i harefamilien. Den kalles også fjellhare eller nordhare. Haren har lange bakben, store øyne og lange ører, egenskaper som er …

Les mer

Grevling

Grevling

Grevlingen er lette å kjenne igjen med sitt avlange hode med brede sorte og hvite striper. Kroppen er kraftig med …

Les mer

Mink i vintermiljø

Mink

Minken er en fremmed art som i dag er ansett som en viktig årsak til tap av biologisk mangfold. Hos …

Les mer

Rådyr i enga

Rådyr

Rådyret er relativt nytt i vårt område. Dyret har funnet seg godt til rette og er stadig å se på …

Les mer

Bever i vannet

Bever

Beveren var i mange år borte fra elvene i vårt område på grunn av jakt. Både pelsen og kjøttet gjorde …

Les mer

Elg i skogen

Elg

Elgen er vårt største landpattedyr og en god matressurs. Med stabil og god tilgang på mat trives den godt i …

Les mer

Rødrev i snøen

Rødrev

Reven er tilpassingsdyktig og du finner den over alt. Rødreven er en rask og livlig «fyr» med en klar rød …

Les mer