To sangsvaner som flyr. Blå himmel

Andefugler

Andefuglene består av svaner, gjess og ender, og det er i hovedsak representanter av denne gruppen vi ser langs Vorma …

Les mer

Vintererle

Spurvefugler

Mer enn halvparten av alle kjente fuglearter er spurvefugler, og vi finner representanter fra denne gruppen i nesten alle habitater …

Les mer

Hettemåke

Måker

Måker og terner er en gruppe med hovedsakelig hvite fugler, og disse er i stor grad knyttet til vann. Mens …

Les mer

Havørn

Rovfugler

Rovfuglene er en stor og mangfoldig gruppe fugler. De har krokete nebb som er egnet til å dele opp byttet …

Les mer

Trane som flyr

Hegrer og traner

Hegrene og tranene er store fugler med lange bein, hals og nebb. Frosk, fisk og andre godbiter står på menyen, …

Les mer

Vipe, hann og hunn

Vadere

Vaderne er som regel godt kamuflert, og er å finne langs Vorma og Glomma på elvebreddene og sandbanker i trekktiden. …

Les mer

Storskarv som letter

Skarver

Vi har to skarvearter i Norge, men kun en i våre vassdrag. I hovedsak assosieres skarver med kysten, og de …

Les mer