Tømmerfløting på Vorma og Glomma

Gammelt foto av Tømmerlense 1914 Stahaug
Tømmerlense 1914.

Glomma var i mange hundre år hovedvassdraget for tømmertransport i vårt distrikt.

Fløtingen av tømmer fra Odalen gjennom Funnefoss og videre gjennom Nes til Bingen i Sørum har eksistert siden 1300-tallet.

Senere ble også tømmer fra Solør og Østerdalen fraktet på Glomma.

Omfanget av tømmerfløtingen var på 1700-tallet blitt så stort at bonden på Haug gård opprettet gjestgiveri for å betjene tømmerfløterne. Haug gård ligger på vestsiden av elvemøtet og kan ses fra Nestangen.